la Goldberg machine

la Goldberg machine

Una machine de Goldberg, és una màquina una mica guillada que té múltiples reaccions a mida que s’encadenen les unes amb les altres. El team-building permet a un grup concebre, fabricar o provar una màquina en unes quantes hores. Diversió, creativitat, pugnacitat, solidaritat... hi ha lloc per a totes les qualitats professionals en aquesta activitat de grup. El taller pot aparellar-se amb una coreografia d’empresa per reforçar el ritme de cohesió. Ideal a l’hivern, en una sala d’hotel, un magatzem, un pati ... i molta imaginació !!

Descubriu les imatges de l’animation Goldberg aquí.

Idiomes