Mencions legals

Editor

François Tapissier
SAS Catalan Concept - RCS Perpignan 800 207 367

Viajes agencia Autorizacion n°IM066140005

Allotjament

Allotjament d’aquest lloc Web a càrrec de Athanaël Guitard per a Dakini en un servidor OVH.

Crèdits fotografia

  • François Tapissier
  • "Micah's DNA" @ Crèdits: http://www.flickr.com/photos/micahb37/
  • "Legal directory" @ Mencions legals: http://www.flickr.com/photos/eflon/
  • "Brail panorama sign" @ Política d’accessibilitat: http://www.flickr.com/photos/davidorban/
  • "Vintage Logos" @ Referències: http://www.flickr.com/photos/mr_carl/

Lector MP3

El lector MP3 "DewPlayer" d’aquest lloc és de Dew : http://www.estvideo.net/dew; s’encarrega també de la seva difusió: Alsacreations.

Lector vídeo FLV

El lector de vídeo "FLVPlayer" d’aquest lloc és de Jeroen Wijering: http://www.jeroenwijering.com.

Informàtica i llibertat – Protecció de dades personals

Les dades recollides a través d’aquest lloc van dirigides exclusivament al seu propietari, i no seran venudes ni comunicades a tercers. De conformitat amb la Llei 78-17, de 6 de gener de 1978, relativa a la informàtica, els fitxers i les llibertats, podeu exercir el dret d’accés, rectificació, modificació i supressió de les vostres dades.
Per fer-ho, poseu-vos en contacte amb nosaltres a través del
formulari de contacte del lloc.

Advertències

Les informacions contingudes en aquest lloc poden presentar inexactituds o errors tipogràfics i ser periòdicament modificades.
El lloc pot experimentar, sense avisar, millores o canvis.

Enllaços d’hipertext cap a altres llocs d’Internet

Els enllaços d’hipertext que apareixen en aquest lloc i que dirigeixen cap a altres recursos també presents a Internet tenen com a única funció aportar més informació i no ens fem responsables dels seus continguts, dels seus respectius enllaços, i dels canvis o actualitzacions que puguin experimentar.
Qualsevol lloc a Internet o qualsevol suport té autorització per oferir enllaços d’hipertext cap al nostre lloc, exceptuant aquells llocs que ofereixen continguts contraris a la moral i els bons costums.

Reproducció

Els textos, imatges i illustracions que apareixen en el nostre lloc són propietat dels seus autors. Es prohibeix la seva reproducció, representació, transferència, distribució o el seu enregistrament, total o parcial, sense acord previ i per escrit del seu autor.

Idiomes